مخازن تحت فشار و ذخیره

رديف نام شركت خريدار نوع قرارداد نماینده خریدار مخازن تحت فشار و ذخیره مدت اجراء كار
زمان ساخت طبق قرارداد تاريخ
شروع خاتمه
۱ سيمان كردستان و ساوه PC سيمان كردستان و ساوه مخازن ذخيره ۷۵ روز بهمن۷۳ فروردين۷۴
۲ سيمان اردبيل PC سيمان اردبيل ۳۰۹۰ m32دستگاه مخزن ذخیره ۱۰ هفته بهمن۷۴ ارديبهشت۷۵
۳ آذر آب PC آقاي شيخ الاسلام مخازن تحت فشار ۳۰ روز دي ۸۰ بهمن۸۰
۴ پتروشيمي اراك PC پتروشيمي اراك Tower S.S ۳ ماه اسفند۸۱ خرداد۸۲
۵ شركت گاز خاوران PC آقاي حسيني مخزن هوا ۴۲ روز دي۸۳ بهمن۸۳
۶ پتروشيمي ايلام PC آقاي فراهاني ۲۰۰۰۰ m32 دستگاه مخزن ذخيره آب ۱۱ ماه تير۸۴ خرداد۸۵
۷ شرکت مپنا بویلر EPC آقای فرجی Feed Water مخازن ۶ ماه آبان ۸۶ شهریور۸۷
۸ سازمان توسعه برق PC بهزاد و    علي بني هاشمي مخزن ذخيره ۳۵۰۰۰ m3 نيروگاه سنندج وعملیات   سیویل و ساختمانی ۲ سال مهر ۸۵ شهریور۸۷
۹ شرکت مپنا بویلر PC آقای فرجی Flash&Blow Down Tank دماوند ۴ ماه بهمن ۸۶ خرداد ۸۷
۱۰ شرکت مپنا بویلر PC آقای فرجی BLOW OFF&DOWN MOBIN  & Riser Mobin ۴ ماه آذر ۸۶ بهمن ۸۶
۱۱ شرکت مپنا بویلر PC آقای فرجی تانک فاز ۱۵و۱۶ CBD & IBD ۳ ماه دی۸۷ فروردین۸۸
۱۲ شرکت مپنا بویلر PC آقای فرجی تشرینFlash&Blow Down ۳ ماه اردیبهشت۸۷ اردیبهشت۸۸
۱۳ شركت مپنا بويلر PC آقای فرجی Flash Blow Tank ۶ ماه خرداد۸۶ آذر۸۶
۱۴ مناطق نفت خیز جنوب EPC آقای خردمند ۲ دستگاه مخزن ذخیره سوخت ۷۳۵۰ m3 ۵ ماه آذر۸۹ فروردین۹۰
۱۵ پتروشیمی کاویان PC آقای بیرقی مخازن تحت فشار هیدروژن ۶ ماه مهر۸۹ بهمن۸۹
۱۶ پتروشیمی مارون EPC شریف موسوی ساخت دو دستگاه مخزن تحت فشار ۷۰ روز فروردین۹۰ مرداد۹۰
۱۷ ذوب آهن اصفهان PC (کیان معدن پارس) طراحی دیتیل،ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره ۶۰ مترمکعبی ۳ ماه دیماه ۹۳ اسفند۹۳
۱۸ پتروشیمی مروارید EPC آقای جوکار طراحی پایه و دیتیل، عملیات ساختمانی،ساخت ونصب یک دستگاه درام به همراه پایپینگ ۵ ماه اسفند۹۳ تیر۹۴
۱۹ پتروشیمی مروارید EPC آقای جوکار طراحی پایه و دیتیل، عملیات ساختمانی،ساخت ونصب چهار دستگاه مخزن ذخیره به همراه پایپینگ ۵ ماه اسفند۹۳ تیر۹۴
۲۰ صفافولاد-فولادمبارکه PC آقای قاسمیان طراحی دیتیل،تأمین متریال،ساخت دو دستگاه مخزن اسید و باز ۵۵ روز مرداد ۹۴ شهریور۹۴
۲۱ نفت سپاهان PC آقای سیفی ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره ۱۰۰m3 به همراه کویل حرارتی ۱۰۰ روز مرداد۹۴ آبان۹۴
۲۲ پلیمرآریاساسول-نارگان EPC آقای معین فر Liquid Seal Drum   یک دستگاه ۶ ماه مرداد۹۴ اسفند۹۴
۲۳ شرکت چگالش PC آقای لوزانی طراحی و ساخت ۸ دستگاه مخزن ذخیره واحد DHT پالایشگاه اصفهان ۱۱ماه آبان ۹۴ درحال انجام
۲۴ شركت توسعه۱ مپنا PC آقای افغان ۲۴ دستگاه مخزن تحت فشار تصفیه خانه نیروگاه بهبهان ۴ ماه دی ۹۴ درحال انجام
۲۵ شرکت نارگان PC مهندس خسروانی  ۴ دستگاه مخزن ذخیره واحد های تصفیه گازوئیل پالایش نفت اصفهان ۹ ماه اسفند ۹۴ در حال انجام
۲۶ شركت توسعه۱ مپنا PC آقای افغان ساخت و نصب ۵ دستگاه مخزن ذخیره آب ( آتمسفریک ) تصفیه خانه نیروگاه پرند ۱۰ ماه اردیبهشت ۹۵ در حال انجام