پتروشیمی کاویان

کار فرما: پتروشیمی کاویان
نوع محصول: ۲ عدد مخزن تحت فشار
محل نصب: پتروشمی کاویان عسلویه
سال ساخت: ۱۳۹۰
توضیحات: