پروژه ها

مخزن ذخیره

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

مخزن تحت فشار

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

مخازن گل گهر سیرجان

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

مخازن پالایشگاه تهران

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

مبدل حرارتی- مپنا بویلر

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

پترو پارس

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

بیلبورد چینی زرین

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

پروژه غبارگیر

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

استک فکور صنعت

نوامبر 1, 2023/توسط admin-jahankar

Main Stack

آوریل 14, 2022/توسط admin3

Slurry Collection Tanks

آوریل 14, 2022/توسط admin3

مرکز داده ایرانسل در اصفهان (Data Center)

فوریه 17, 2022/توسط admin3

فرآورده های نسوز ایران

دسامبر 16, 2021/توسط admin3

پالایشگاه تهران Storage Tanks

دسامبر 16, 2021/توسط admin3

پتروشیمی لردگان

ژانویه 10, 2018/توسط admin3

پالایشگاه اصفهان

ژانویه 10, 2018/توسط admin3

پالایشگاه اصفهان

ژانویه 10, 2018/توسط admin3

نیروگاه سنندج

دسامبر 21, 2017/توسط admin3

پتروشیمی کاویان

دسامبر 21, 2017/توسط admin3

پتروشیمی آریا ساسول

دسامبر 3, 2017/توسط admin3

شرکت مپنا بویلر

نوامبر 28, 2017/توسط admin3

مپنا توسعه

نوامبر 28, 2017/توسط admin3

پتروشیمی مروارید

نوامبر 26, 2017/توسط admin3

شرکت مسکن زاینده رود

نوامبر 21, 2017/توسط admin3

استک

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar

شرکت پتروپارس ایران

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar

رایزر مبین

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar

نفت مناطق مرکزی

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar

سازمان توسعه برق

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar

مبدل حرارتي نیروگاه سیکل ترکیبی

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar

شرکت مپنا بویلر

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar

شرکت پتروثمین سپاهان

آگوست 7, 2017/توسط admin-jahankar