شرکت پتروشیمی مروارید

کار فرما: شرکت پتروشمی مروارید
نوع محصول: ۴عدد مخزن ذخیره و ۱ عدد مخزن تحت فشار
محل نصب: پتروشیمی مروارید
سال ساخت: ۱۳۹۳
توضیحات: