پتروشیمی آریا ساسول

کار فرما: پتروشیمی آریا ساسول
نوع محصول: ۱ عدد مخزن تحت فشار
محل نصب: پتروشمی آریا ساسول عسلویه
سال ساخت: ۱۳۹۴
توضیحات: