پایپینگ نکا

کار فرما: شرکت مپنا بویلر
نوع محصول: پایپینگ
محل نصب: پتروشیمی مبین
سال ساخت: ۱۳۸۵
توضیحات: