مخازن ذخیره پالایشگاه اصفهان

کار فرما: پالایشگاه اصفهان(چگالش)
نوع محصول: ۴ عدد مخزن ذخیره
محل نصب: پالایشگاه اصفهان
سال ساخت: ۱۳۹۵-۹۶
توضیحات: