مخازن ذخیره پالایشگاه اصفهان

کار فرما: پالایشگاه اصفهان(نارگان)
نوع محصول: ۶ عدد مخزن ذخیره
محل نصب: پالایشگاه اصفهان
سال ساخت: ۱۳۹۵-۹۶
توضیحات: