نفت مناطق مرکزی

کار فرما: نفت مناطق مرکزی
نوع محصول: لوله آب
محل نصب:
سال ساخت: ۱۳۸۵
توضیحات: