رزومه محمد امیر شاکرمی

محمد امیر نام
شاکرمی نام خانوادگی
مدیر توسعه و تحقیق سمت
لیسانس مکانیک مدرک تحصیلی
از سال ۸۵ سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت