رزومه محمدرضا کاظم زاده

محمد رضا نام
کاظم زاده نام خانوادگی
مدیر مالی و اداری سمت
لیسانس حسابداری مدرک تحصیلی
از سال ۶۹ سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت