انجام فرآیند سندبلاست و رنگ بر روی استراکچر های ساخته شده و بسته بندی آنها…