رزومه محسن دادخواه

محسن نام
دادخواه نام خانوادگی
مدیر تعمیرات سمت
مدرک تحصیلی
از سال ۸۷ تا کنون سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت