مبدل حرارتی- مپنا بویلر

نام پروژه: ساخت و نصب مبدل حرارتی نیروگاهی (هارپ) و استند نیروگاه تشرین سوریه
کارفرما: شرکت مپنا بویلر
مکان ساخت پروژه: کارخانه جهان کار اصفهان
مدت زمان پروژه: ۱۲ ماه
سال تولید: ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸