مبدل حرارتي نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین

کارفرما: شرکت مپنا بویلر
نوع محصول: مبدل حرارتي نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین
محل نصب: تشرین سوریه
سال ساخت: ۱۳۸۷
توضیحات: