مبدلهای حرارتی و بویلر

رديف نام شركت خريدار نوع قرارداد نماینده خریدار مبدل های حرارتی و بویلر مدت اجراء كار
زمان ساخت طبق قرارداد تاريخ
شروع خاتمه
۱ شركت مپنا بويلر C آقاي امينيان  و بويلر صنعتي Stack ۸۰روز مرداد۸۰ آبان۸۰
۲ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی بويلر نيروگاه فارس ۷ ماه اسفند۸۰ شهريور۸۱
۳ شركت نفتOE1C PC آقاي عباس زاده كويلهاي حرارتي ۲۵ روز مرداد۸۱ شهريور۸۱
۴ شركت مپنا بويلر PC آقاي امينيان بويلر صنعتي ۳۱۰روز فروردين۸۱ ارديبهشت۸۴
۵ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی بويلر نيروگاه كرمان ۲ ماه دي۸۳ دي۸۵
۶ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی مبدلهای حرارتی نیروگاهی دماوند (هارپ) ۱۰ ماه مهر ۸۵ آبان ۸۶
۷ سازمان توسعه برق EPC بهزاد و   علی بنی هاشمی Auxiliary Boiler Include: Fire Tube Boiler 4ton/h  , Deaerator , condensate, Make Up Water & Fuel Tank Piping in Boilerhouse ۲۹ماه مهر۸۵ بهمن ۸۷
۸ شرکت مپنا بویلر EPC آقای فرجی مبدل حرارتی نیروگاهی (هارپ) و استند نیروگاه تشرین ۵/۴ ماه مهر ۸۷ تیر۸۸
۹ شرکت مپنا بویلر C آقای فرجی مبدل حرارتی(هارپ) نیروگاه  اصفهان یکسال اردیبهشت۸۸ اردیبهشت۸۹
۱۰ شرکت مپنا بویلر C آقای رجبی مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه آبادان(۱) ۴ ماه اسفند۸۸ خرداد۸۹
۱۱ شرکت مپنا بویلر C آقای رجبی مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه یزدفرآب ۴ماه شهریور۸۹ دی ۸۹
۱۲ شرکت مپنا بویلر C آقای رجبی مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه آبادان (۲) ۱ ماه شهریور۸۹ مهر ۸۹
۱۳ شرکت مپنا بویلر PC آقای رجبی شاهین حمل مبدل حرارتی(هارپ) ماه مهر۸۹ آبان۸۹
۱۴ شرکت مپنا بویلر C آقای فرجی مبدل حرارتی(هارپ)  اسلام آباد غرب ۴ ماه اسفند۸۸ خرداد۸۹
۱۵ شرکت مپنا بویلر C آقای فرجی مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه ایران L.N.G ۴ماه اسفند۸۸ خرداد۸۹
۱۶ پترو ثمین سپاهان EPC مهندس یزدانی  ۲۴ bar 4 دستگاه بویلر فایر تیوب۰۰۰/۳۰ پوندی ۹ ماه دی ۸۹ شهریور۹۰
۱۷ فرودگاه مهرآباد EPC مرتضی دهقان ساخت یک دستگاه بویلر فایر تیوب ۱۴۰۰۰ Lb/hr ۶۰ روز خرداد ۹۰ مرداد۹۰
۱۸ اداره مهندسی نهاجا EPC سرتیپ دو عباس زاده دیگ بخار فایر تیوب ۱۰ ton/hr فشار ۱۰ bar ۱ماه خرداد ۹۱ تیر۹۱
۱۹ كارخانه آجر پزي المناذره-عراق EPC علي مقدادي ساخت و نصب بويلر ton/hr  ۱۵و فشار كاري  bar 18 ۶ ماه اسفند۹۲ خرداد۹۳
۲۰ كارخانه آجر پزي المناذره-عراق EPC علي مقدادي تعمير دو عدد بويلر ton/hr   ۱۵ و فشار كاري  bar  ۱۸ ۴ ماه اسفند۹۲ خرداد۹۳
۲۱ سپنتا فراز اسپادانا EPC نويد آذربايجاني بويلر فايرتيوب با ظرفيت ۳ تن بخار در ساعت و فشار كاري ۱۰ bar ۴ ماه اسفند ۹۲ تير ۹۳
۲۲ سپنتا فراز اسپادانا EPC نويد آذربايجاني دي اريتور با ظرفيت lb 13000 ۴ ماه اسفند ۹۲ تير ۹۳
۲۳ جهان کار اصفهان EPC جهت موجودی کارگاه ساخت بویلرهای فایرتیوب  ۲.۵, ۴.۵,۶.۶,۸.۸,۱۱,… ton/hr تولید انبوه
۲۴ جهان کار اصفهان EPC جهت موجودی کارگاه ساخت ديگ هاي آبگرم از  ظرفيت Kcal 200,000  ~ Kcal  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تولید انبوه