فهرست پرسنل و کادر فنی

“سازمان پروژه ها”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ مجتبی رستمیان کارشناس مکانیک مدیر پروژه استراکچر ۱۷
۲ صدرا… قاسمی کارشناسی مواد – متالورژی مدیر کارخانه و مدیر پروژه ها ۱۲

                                              

 

“سازمان برنامه ریزی و کنترل تولید”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۲ کوروش پیکان پور لیسانس مدیریت بازرگانی مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید ۱۲
۲ جلال تیموری کارشناسی ارشد-صنایع کارشناس برنامه ریزی ۷
۳ محمدعلی باباخانی کارشناسی ارشد-صنایع کارشناس برنامه ریزی ۳

“سازمان تولید”

ردیف نام و نام خانودگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ مجتبی رستمیان لیسانس مکانیک مدیر پروژه استراکچر ۱۷
۲ صدرا… قاسمی کارشناسی مواد – متالورژی مدیر کارخانه و مدیر پروژه ها ۱۲

“سازمان بازرگانی و بازاریابی”

ردیف نام و نام خانودگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ مرتضی ادهمی فوق لیسانس- مدیریت صنعتی مدیر عامل و مدیر بازرگانی ۲۸
۲ سعید مرندی لیسانس- مهندسی جوش مدیر بازاریابی وقراردادها ۸
۳ عرفان ذاکر اصفهانی کارشناسی ارشد مهندسی مواد کارشناس بازرگانی ۱۰
۴ نفیسه علیرضایی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی کارشناس بازرگانی ۳
۵ محمد آئینه دار دیپلم – علوم انسانی مسئول بازرگانی ۱۸
۶ احمد عبدنیان دیپلم بازرگانی-تدارکات ۱۸
۷ رضا رعنایی دیپلم بازرگانی-تدارکات ۱۳

“واحد آموزش”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ مهدی سبزعلیان لیسانس-  نرم افزار مدیر آموزش و کارشناس IT ۷

“سازمان QC”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ حسین آزادفر لیسانس- جوش مدیر کنترل کیفی ۱۴
۲ پیمان صادقی نژاد لیسانس- متالورژی کارشناس کنترل کیفی ۱۱
۳ آرش سلیمانی کاردانی- مکانیک سرپرست واحدNDT ۱۸
۴ عنایت اله قصری لیسانس جوشکاری کارشناس QC ۶
۵ جواد رضایی لیسانس- جوشکاری کارشناس QC ۶
۶ عبدالرضا صادقی لیسانس متالورژی کارشناس QC ۶
۷ امیر دهقانیان لیسانس-عمران،عمران کارشناس QC ۱

“واحد QA”

ردیف نام و نام خانودگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ نفیسه نجاتی لیسانس-کامپیوتر مدیر QA ۴
۲ حمید رضا نصری لیسانس – فیزیک مشاورQ.A ۱۹

” واحد HSE “

ردیف نام و نام خانودگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ نبی اله ربیعی کاردانی کارشناس  HSE ۱۸
۲ حمیدرضا رسولی کارشناس – بهداشت حرفه ای مشاور HSE ۸

“واحد IT”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۳ مهدی سبزعلیان لیسانس- نرم افزار کارشناسIT ۸

“سازمان طراحی مهندسی”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ حسن نجارزادگان لیسانس عمران مدیر طراحی سیویل ۲۲
۲ محمد امیر شاکرمی لیسانس مکانیک مدیر تحقیق و توسعه ۱۱
۳ شهرزاد نوربخش لیسانس مکانیک کارشناس طراحی ۱۶
۴ شیوا ربیعی لیسانس مکانیک کارشناس طراحی ۱۴
۵ منصور نعیمیان لیسانس مکانیک کارشناس طراحی ۱۳
۶ رسول نیکبخت لیسانس جوش کارشناس طراحی ۷
۷ ابراهیم حقانی لیسانس مکانیک کارشناس طراحی ۶
۸ عنایت یوسفیان لیسانس- مکانیک کارشناس طراحی ۱

“سازمان مالی  – اداری”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ محمدرضا کاظم زاده لیسانس- حسابداری مدیر امور مالی – اداری ۲۸
۲ فاطمه اکبری لیسانس -حسابداری مسئول مالی – اداری کارخانه ۱۶
۳ زهرا لعلی فر لیسانس- حسابداری کارشناس مالی ۱۵
۴ الهام عبدیان لیسانس -مدیریت دولتی کارشناس مالی ۱۲
۵ سعادت یوسفیان دیپلم- علوم انسانی مسئول دفتر مديرعامل ۱۲
۶ زینب اکبری لیسانس- کامپیوتر کارشناس اداری ۱۰
۷ لیلا کاظم زاده لیسانس کامپیوتر کارشناس مالی ۱۰

“واحد انبار”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ علی ربیعی دیپلم- ریاضی فیزیک انباردار ۱۳
۲ سارا شفیان لیسانس- کامپیوتر انباردار ۴

“واحد تعمیرات”

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سازمانی سابقه کار (سال)
۱ محسن دادخواه فوق دیپلم مدیر تعمیرات ۲۰
۲ خالد هیبتیان دیپلم جانشین تعمیرات ۱۷
۳ جواد اکبری دیپلم تعمیرات ۱۲
۴ حسن جوادی دیپلم تعمیرات ۱۱
۵ علیرضا فروغی دیپلم تعمیرات ۱۱

” مدیران واحدها و کادر فنی “

ردیف نام و نام خانوادگی پایه مدرک و رشته تحصیلی آخرین سمت کل سابقه  (سال)
۱ حسن نجارزادگان لیسانس عمران مدیر طراحی سیویل ۲۱
۲ مجتبی رستمیان کارشناسی- مکانیک مدیر پروژه استراکچر ۱۵
۳ صدرا… قاسمی کارشناسی مواد – متالورژی مدیر کارخانه و مدیر پروژه ها ۱۱
۴ کوروش پیکانپور کارشناسی-مدیریت صنعتی مدیر برنامه ریزی ۱۰
۵ محمد امیر شاکرمی لیسانس -مکانیک مدیر تحقیق و توسعه ۱۰
۶ شهرزاد نوربخش لیسانس -مکانیک کارشناس طراحی ۱۵
۷ شیوا ربیعی لیسانس- مکانیک کارشناس طراحی ۱۳
۸ منصور نعیمیان لیسانس -مکانیک کارشناس طراحی ۱۲
۹ رسول نیکبخت لیسانس – جوشکاری کارشناس طراحی ۶
۱۰ ابراهیم حقانی لیسانس- مکانیک کارشناس طراحی ۵
۱۱ عنایت یوسفیان لیسانس-مکانیک کارشناس طراحی ۹ ماه
۱۲ پیمان صادقی نژاد لیسانس- متالورژی مدیر QC ۱۰
۱۳ آرش سلیمانی کاردانی- مکانیک سرپرست واحدNDT ۱۷
۱۴ عرفان ذاکر اصفهانی کارشناسی ارشد مهندسی مواد کارشناس QC ۹
۱۵ عبدالرضا صادقی لیسانس متالورژی کارشناس QC ۵
۱۶ عنایت اله قصری لیسانس جوشکاری کارشناس QC ۴
۱۷ جواد رضایی لیسانس- جوشکاری کارشناس QC ۴
۱۸ امیر دهقانیان لیسانس-عمران،عمران کارشناس QC ۶ ماه
۱۹ نبی اله ربیعی کاردانی کارشناس HSE ۱۷
۲۰ مهدی سبزعلیان کارشناسی – کامپیوتر مدیر آموزش وIT ۷
۲۱ نفیسه نجاتی کارشناسی – کامپیوتر مدير QA ۳