رزومه عرفان ذاکر اصفهانی

عرفان نام
ذاکر اصفهانی نام خانوادگی
مدیر بازرگانی و فروش سمت
کارشناسی ارشد متالورژی و مواد مدرک تحصیلی
از سال ۹۵ تا کنون سابقه در جهان کار اصفهان
بازرگانی نوع فعالیت