رزومه صدراله قاسمی

…صدرا نام
قاسمی نام خانوادگی
مدیر کارخانه سمت
لیسانس مواد-متالورژی مدرک تحصیلی
از سال ۸۵ تا کنون سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت