شرکت مپنا بویلر

کار فرما: شرکت مپنا بویلر
نوع محصول: بویلر واتر تیوب
محل نصب: پتروشیمی مبین
سال ساخت: ۱۳۸۳
توضیحات: