شرکت مپنا بویلر

کار فرما: شرکت مپنا بویلر
نوع محصول: ۲عدد مخزن تحت فشار
محل نصب: پتروشیمی فجر
سال ساخت: ۱۳۸۷
توضیحات: