استراکچر و سازه های فلزی

کار فرما: شرکت مسکن زاینده رود
نوع محصول: ۱۲۰۰تن استراکچر فلزی-ساختمان تجاری اداری چهار باغ
محل نصب: اصفهان-چهار باغ بالا
سال ساخت: ۱۳۹۵
توضیحات: