رزومه رضا دهقانیان

رضا

نام

دهقانیان

نام خانوادگی

مدیریت تدارکات

سمت

دیپلم انسانی

مدرک تحصیلی

از سال ۷۷ تا کنون

سابقه در جهان کار اصفهان

  جهان کار اصفهان

نوع فعالیت