شرکت جهان کار اصفهان اخیرا در جهت تامین نیازمندی های کارفرمایان و مشتریان خود و ارتقاء سیستم کیفیتی مطابق با
استاندارد های پذیرفته شده ی جهانی اقدام به خرید تجهیزات کارگاهی جدید از جمله یک دستگاه دریل CNC نموده است
که راه اندازی و در زمینه ی سوراخ کاری قطعه های فلزی در سایز های مختلف فعالیت میکند.