رزومه خلیل شکری

خلیل

نام

شکری

نام خانوادگی

مدیریت تولید

سمت

کاردانی جوشکاری

مدرک تحصیلی

از سال ۸۶ تا کنون

سابقه در جهان کار اصفهان

نوع فعالیت