خط مشی نظامنامه کیفیت

شرکت جهان کار اصفهان، با توجه به مبانی کیفیت، ایمنی و سلامت، به عنوان یک ارزش استراتژیک، تلاش خود را در رسیدن به موارد زیر بنا نهاده‌است:

 • استفاده از تجهیزات و ابزارآلات برای ارتقاء سطح کیفی تولیدات
 • توسعه پایدار در کنار رویکرد پیش‌گیرانه
 • تعهد به اجرای سیستم مدیریت یکپارچه
 • در دسترس قرار دادن تمامی اطلاعات موجود در حوزه HSE برای تمام پرسنل
 • سعی بر بهبود مستمر و افزایش عملکرد کیفی
 • شناسایی و بکارگیری بهترین روشهای تولیدی و طراحی‌های نوین روز دنیا
 • بهبود سطح آگاهی سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در فعالیت‌‌ها
 • بهبود مستمر سطح کیفی سازمان به منظور افزایش سطح رضایت کارفرمایان
 • تعهد و پایبندی به کلیه الزامات حقوقی و قانونی
 • استفاده از پرسنل واجد صلاحیت
 • برگزاری آموزش‌های الزم برای ارتقاء نگرش و عملکردشان
 • بازنگری‌های ادواری در زمانهای موردنیاز خط مشی کیفی

جهان کار اصفهان به حداقل میزان کیفیت مدنظر کارفرمای خود، بسنده نکرده و سعی بر آن دارد حداکثر کیفیت محصول را که خارج از انتظار مشتریان است، به عنوان هدیه و به پاس اعتماد به خود ،تقدیم صنایع مختلف نماید. آنچه سبب شده است در مدتی کوتاه بتوانیم هدایایی هر چند کوچک در صنایع مختلف داشته باشیم ،آرمانگراییمان در حوزه کیفیت و زمانبندی بوده است

یکبار اعتماد = یک عمر اطمینان