تجهیزات شرکت

لیست تجهیزات
کشور سازنده ظرفیت تاریخ ساخت تعداد (دستگاه) شرح ردیف
ايران ضخامت ۵mm ۱۳۸۰ ۱ خط نواربر ورق تا ضخامت ۵ ميليمتر و عرض ۱۶۰۰ ميليمتر ۱
ايران Φ۶″ ۱۳۸۰ ۱ خط توليد لوله تا قطر ۶ اينچ به روش ERW ۲
فرانسه Φ۸″ ۱۳۸۲ ۱ دستگاه تست اديكارنت (on line-off line) تا قطر ۸″  ۳
ايران Φ۸″ ۱۳۸۲ ۱ دستگاه تست هيدرواستاتيك لوله( on line) تا قطر ۸″ با گراف كامپيوتري ۴
ايران Φ۳۲mm ۱۳۷۸ ۱ دستگاه دريل ستوني تا قطر ۳۲ ميليمتر ۵
 آلمان وچين Φ۶۰mm ۱۳۸۴ ۳ دستگاه دريل راديال تا قطر ۶۰ ميليمتر ۶
روسيه Φ۱۰۰mm ۱۳۸۵ ۱ دستگاه دريل راديال تا قطر ۱۰۰ ميليمتر ۷
روسیه-زیمنس- آلمان Φ۶۰mm ۱۳۷۷ ۱ دستگاه دریل CNC تا قطر ۶۰ میلیمتر ۸
ژاپن ۱/۲ ” ~۱/۵″ ۲۰۱۲ ۵ ترکمتر ۹
ژاپن ۱/۲ ” ~۱/۵″ ۲۰۱۲ ۱۲ ایمپکت ۱۰
سوئیس ۲۰۱۲-۲۰۰۷ ۲ دوربین نقشه برداری توتال و تئودولیت ۱۱
رومانی ۱۲۰ , ۱۵۰ KAV ۲۰۱۲ ۲ ژنراتور ۱۲
ايران ۲۵۰ bar ۱۳۸۵ ۱ دستگاه تست هيدرواستاتيك با سيستم گراف گيري ۱۳
روسيه Th=60mm ۱۳۷۵ ۱ دستگاه رول ۴ غلطكه به عرض mm 3000 ۱۴
فرانسه Th=25mm ۱۳۸۶ ۱ دستگاه نورد ورق به عرض mm 210 ۱۵
ايران-عرش اراک ۲۰۰×۳۰۰۰×۱۲۰۰۰ ۱۳۸۶ ۱ دستگاه برش اتوماتيك ورقCNC )) 3*12 متری ۱۶
ایران- اکسان ۶۰۰۰×۲۵۰۰ ۱۳۹۰ ۱ دستگاه برش اتوماتيك ورقCNC ))  ۶*۳ متري ۱۷
ايران Th=25mm ۱۳۸۶ ۱ دستگاه گيوتين تا ضخامت mm 25 و عرض mm 6000 ۱۸
ایران L=6000mm ۱۳۸۷ ۱ دستگاه اره لنگ ۱۹
روماني Φ۶۵۰mm ۱۳۸۶ ۱ دستگاه بورينگ ۲۰
ژاپن ۲۵۰۰×۱۲۰۰×۱۰۰۰ φ۷۰۰mm ۱۳۸۰ ۱ باسكول الكترونيكي تا ظرفيت ۶۰ تن و طول ۱۸ متر ۲۱
ایران ۶۰ton,18m ۱۳۸۵ ۱ دستگاه اره نواری تا قطر ۶۵۰ میلیمتر ۲۲
روسيه ۶۵۰ mm ۱۳۷۰ ۲ دستگاه اره ديسكي تا قطر ۴۰۰ ميليمتر ۲۳
ترکیه Φ۴۰۰mm ۱۳۹۰ ۱ دستگاه اره نواری بکامک ترکیه ۲۴
ایران Φ۸۰۰mm ۱۳۹۰ ۱ دستگاه حکاکی کامپیوتری ۸۰۰ میلیمتر ۲۵
ايران up to 100 mm ۱۳۸۲ ۱ دستگاه لوله خم كن ۲ اينچ ۲۶
ايران Φ۲″ ۱۳۸۲ ۱ دستگاه لوله خم كن ۵/۲ اينچ ۲۷
ايران Φ۲.۵″ ۱۳۸۲ ۱ دستگاه لوله خم كن ۶ اينچ ۲۸
ايران Φ۶″ ۱۳۸۲ ۱ دستگاه پخ زن لوله گاز تا قطر ۸ اينچ ۲۹
ايران Φ۸″ ۱۳۸۷ ۲ دستگاه برش پلاسما ۳۰
ايران up to 35 mm ۱۳۸۵ ۱ دستگاه دنده زني ميلگرد ( رولينگ ) ۳۱
تایوان Φ۸ ~ ۳۵ mm ۱۳۹۰ ۱ دستگاه ابزار تیز کن ۳۲
ترکیه ۳۰ ton ۱۳۹۰ ۱ دستگاه قیچی ۷ کاره ۳۳
ايران Φ۷۵mm ۱۳۸۶ ۲*۲ جرثقيل سقفي با ظرفيت جابجائي ۷۰ تن و ارتفاع زیر قلاب          ۷.۲,۷.۵m (شاپ۱) و ۸.۵ ,۸.۲m (شاپ ۵) و۸ ,۷.۷m  (شاپ۶ ) و ۸.۳,۸m (شاپ۶) (۳۵ تن) ۳۴
ايران ۵ ton ۱۳۸۸ ۱ دستگاه جرثقیل سقفی با ظرفیت جابجایی ۲۵ تن و ارتفاع زیر قلاب متر۶.۶,۶.۳ (شاپ۲) ۳۵
ايران ۲۵ ton ۱۳۸۵ ۲ دستگاه جرثقیل سقفی با ظرفیت جابجایی ۱۵ تن و ارتفاع زیر قلاب ۶.۶m ,6.5m  (شاپ۲) ۳۶
ایران ۱۵ ton ۱۳۸۰ ۲ جرثقيل سقفي با ظرفيت جابجائي ۱۰ تن و ارتفاع زیر قلاب  ۶m (شاپ ۴) ۳۷
ايران ۷ bar ۱۳۷۵ ۲ جرثقيل سقفي با ظرفيت جابجائي ۵ تن و ارتفاع زیر قلاب ۵m (شاپ۳) ۳۸
ايران KVA 36 ۱۳۸۶ ۱ كمپرسور حلزوني min 5/7m3 و فشار ۷ اتمسفر ۳۹
ایران H 1000 ۱۳۸۷ ۱ دستگاه تنش گيري المنتي پرتاپل ۴۰
ايران SAW/700Amp ۱۳۸۶ ۱ دستگاه جوش زير پودري ۴۱
ایران با ۶مشعل و دمای ۹۵۰°C ۱۳۹۰ ۱ کوره عملیات حرارتی۷.۵m*5.5m*5m ۴۲
ایران  A603 ۱۳۸۶ ۱ دستگاه جوش دروازه اي (اتوماتيك) ۴۳
ايران ۱۳۹۰ ۲۶ دستگاه جوش CO2 ۴۴
ايران KVA 120 ۱۳۹۰ ۱ دستگاه حکاکی CNC مدل HFMV02 ۴۵
آلمان ۱۳۸۶ ۲ دستگاه تنش گيري المنتي پرتاپل ۴۶
ايران ۵ bar ۱۳۸۴ ۲ دستگاه رنگ پاش ايرلس ۴۷
آلمان ۲.۵″ ~۵″ ۱۳۸۷ ۳ دستگاه فيسينگ پرتابل لوله ۴۸
ايران متوسط ۱۳۸۵ ۲ تجهيزات سند بلاست ۴۹
ايران ۴۰ ton ۱۳۸۷ ۲ دستگاه مخزن گردان ۴۰ تن ۵۰
ايران ۵۰ ton ۱۳۸۷ ۶ دستگاه مخزن گردان ۵۰ تن ۵۱
ايران ۷۰۰ A ۱۳۸۵~۱۳۸۹ ۴۰ دستگاه جوش برق ۵۰۰ الي ۷۰۰ آمپر ۵۲
ایران ۷۰۰ A ۱۳۸۵ ۳  دستگاه جوش CO2 700 آمپر ۵۳
ايران ۷۰۰ A ۱۳۸۷ ۲۵ دستگاه جوش آرگون ۷۰۰ آمپر ۵۴
ایران ۴ ton ۱۳۸۰-۱۳۸۶ ۲ ليفتراك ۴ تن ۵۵
ژاپن ۷ ton ۱۳۸۴ ۱ ليفتراك ۷ تن ۵۶
ژاپن ۲۵ ton ۱۳۷۰ ۱ جرثقيل TADANO ۵۷
ايران ۱۲ m ۱۳۷۵ ۱ تريلر ۵۸
ایران ۲۰۱۲ ۱ تراکتور + کفی ۵۹
ايران ۲ نفر ۱۳۸۶ ۵ وانت ۶۰
ايران ۵ نفر ۱۳۸۲~۱۳۸۹ ۹ اتومبيل سواري ۶۱
ايران ۱۸ نفر ۱۳۷۷ ۵ ميني بوس ۶۲
ايران ۶m ۱۳۸۲ ۵ كانكس اداري ۶۳
ايران ۶m ۱۳۸۲ ۲ كانتينر انباري ۶۴
ایران ۳۰۰~۱۰۰۰ ۱۳۹۵ ۱ دستگاه مونتاژ H از سایز ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ۶۵
ترکیه ۲۰۱۶ ۱ دستگاه پروفیل خم کن ۶۶
لوازم و تجهیزات نصب به میزان لازم جهت نصب ۲۰۰۰تن  استراکچر در ماه ۶۷
دستگاه های آزمایشگاهی (کنترل کیفی)
ايران ۴۰ ton ۱۳۸۲ ۱ دستگاه تست كشش و فشار به ظرفيت ۴۰ تن ۶۸
انگلستان Wet ۱۳۸۸ ۲ دستگاه ضخامت سنج رنگ ۶۹
کره Portable ۱۳۸۸ ۱ دستگاه سختي سنج پرتابل ۷۰
انگلستان Cratcramer ۱۳۸۷ ۱ دستگاه التراسونيك ۷۱
انگلستان Cratcramer ۱۳۸۷ ۱ دستگاه ضخامت سنج التراسونيك ۷۲
فرانسه دیجیتال ۱۳۸۷ ۱ دستگاه دانسيتومتر ۷۳
چین معمولی ۱۳۸۷ ۱ دستگاه ويوور ۷۴
انگلستان معمولی ۱۳۸۷ ۲ دستگاه رطوبت سنج و اندازه گيري نقطه شبنم ۷۵
انگلستان معمولی ۱ دستگاه مگنتی تست ۷۶
تجهیزات ساختمانی
۱۶۰+۱۰۰ m2 ۱۳۸۶ ۲ واحد دفتر مركزي ۷۷
۱۵۰۰۰ m2 ۱۳۷۳ ۲ کارگاه زمين كارگاه ۷۸
۷۰۰+۳۳۰ m2 ۱۳۷۳~۱۳۸۹ ۲ واحد دفتر اداري در كارگاه ۷۹
۶۶۰۰ m2 ۱۳۷۳~۱۳۸۹ ۴ سالن فضاي مسقف كارگاهي در كارگاه اول ۸۰
ايران ۴۷۵۰ m2 ۱۳۸۲~۱۳۸۹ ۲ سالن فضای مسقف کارگاهی در کارگاه دوم با قدرت جابجایی ۶۰تن ۸۱
۷۸۵ KW ۱۳۷۳ ۲ انشعاب برق ۸۲
ايران ۱۰۰m3+100m3 ۱۳۸۵ ۲ انشعاب انشعاب گاز ۸۳
تجهیزات اداری
ایران ۱۳۸۸ ۲ ست مركز تلفن ۸۴
ژاپن ۸-۳۲ ۱۳۸۸ ۳ دستگاه فاكس ۸۵
ژاپن ۳ کاره ۱۳۸۹ ۳ ست دستگاه كپي ۸۶
كره و ايران و امريكا Sharp ۱۳۸۸ & ۱۳۸۹ ۲۵ دستگاه كامپيوتر ۸۷
كره و ايران و امريكا LG ۱۳۸۸ & ۱۳۸۹ ۷ پرينتر ۸۸
ایران Sharp ۱۳۸۸ ۴ دستگاه UPS ۸۹
چین دفتر به کارخانه ۱۳۸۷ ۲ست مرکز P.T.P (ارتباط نقطه به نقطه ) ۹۰