بیلبورد چینی زرین

نام پروژه: ساخت و نصب بیلبورد تبلیغاتی
کارفرما: شرکت چینی زرین
مکان ساخت پروژه: کارخانه جهان کار اصفهان
مدت زمان پروژه: ۲ ماه
سال تولید: ۱۴۰۱