استک فکور صنعت

نام پروژه: ساخت و حمل main stack فولاد خرامه فارس به طول ۶۰ متر
کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران
مکان ساخت پروژه: کارخانه جهان کار اصفهان
مدت زمان پروژه: ۶ ماه
سال تولید: ۱۴۰۱