رزومه ابراهیم زارع

ابراهیم نام
زارع نام خانوادگی
مدیریت برنامه ریزی سمت
کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی مدرک تحصیلی
از ۸۳ تا کنون سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت