رزومه کوروش پیکان پور

کوروش نام
پیکان پور نام خانوادگی
مدیریت برنامه ریزی سمت
لیسانس مدیریت بازرگانی مدرک تحصیلی
از سال ۸۴ تا کنون سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت