رزومه محمد حسین آزاد فر

محمد حسین

نام

آزادفر

نام خانوادگی

مدیریت کنترل کیفیت

سمت

لیسانس تکنولوژی جوشکاری

مدرک تحصیلی

از سال ۸۶ تا کنون

سابقه در جهان کار اصفهان

نوع فعالیت