تاریخچه شرکت

شركت جهانكار  اصفهان در سال ۱۳۶۵ تأسيس و با حضور در صنعت كشور و اخذ مجوزهاي لازم خود را به عنوان تأمين كننده انواع سازه هاي فلزي و مخازن معرفي نمود. در سال ۱۳۷۳ با تغيير هيأت مديره و ارائه نگرشي نوين گستره توليدات علاوه بر سازه هاي فلزي و مخازن به توليد لوله هاي صنعتي – گازي و آبي درز دار،  بويلر هاي فايرتيوب و ديگ هاي آبگرم ، مبدل هاي حرارتي ، پايپينگ، مخازن ذخيره و تحت فشار افزايش يافت.